Velkommen


Veddelev Landsbylaug

VELKOMMEN


Velkommen til denne dejlige lille landsby, som for os der bor her, er et pragtfuldt sted at bo. Vi bor tæt ved vandet og tæt på byen - og alligevel på landet. Landsbyen har selvfølgelig i takt med udviklingen i samfundet skiftet karakter, fra en landsby med 2 købmænd og en bager til nu at være en mere stille by, hvor livet leves i fritiden - og i pensionisttilværelsen.


I 1978 stiftede en kreds af beboere Veddelev Landsbylaug. Landsbylaugets formål er at bevare, styrke og forbedre miljøet i Veddelev Landsby, hvilket skal forstås på den måde, at vi skal værne om de kvaliteter, som landsbyen har, gennem samspillet mellem de enkelte bygninger, haver og de omliggende arealer, men også ved at styrke og udvikle det menneskelige fællesskab i landsbyen, med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel for landsbyens beboere.


Landsbylauget er i kraft af det store medlemstal, landsbyens talerør overfor Roskilde Kommune, og har i årenes løb bl.a.haft samarbejde omkring udformningen af den nuværende bevarende lokalplan for Veddelev Landsby - Lokalplan 179 - samt buslinjens ruteføring. Der er løbende brug for dialog med hinanden og med vores omverden, og det sørger Veddelev Landsbylaug for sker.


De faste indslag i årets løb er Bystævne - som er landsbylaugets generalforsamling - i marts og bankospillet i november måned. Der ud over har der løbende været afholdt en række forskellige arrangementer bl.a. foredrag, koncerter og loppemarkeder mm.


Landsbylauget oprettede 1999 en redskabspulje. Disse redskaber udlånes gratis til medlemmer af Veddelev Landsbylaug. Find listen i informationsskabet på parkeringspladsen ved Krudthuset eller her på hjemmesiden.


Hjertelig velkommen til Veddelev Landsby - til såvel nuværende som kommende medlemmer, idet vi håber, at vi med disse ord har vakt jeres interesse for at blive medlem af Veddelev Landsbylaug. Kontingent for hele hustanden er kr. 175 og kan indbetales på reg. 2280 konto 2551608177 eller på mobilepay 21118.


Veddelev, maj 2019


På landsbylaugets vegne

Oldermand Peter Stavnshøj

LOKALPLAN OG BYGGESAGER

Veddelev Landsbylaug bliver ofte bedt om at lave et høringssvar i byggesager, når beboere i landsbyen ønsker at ændre, opføre nyt eller i andre forhold, der strider mod den bevarende Lokalplan 179.

VEDDELEV NORDSTRAND

På et område ikke langt fra havnen ligger et kystnært overdrev, som kommunen vil pleje og indhegne til græsning.

Der ligger en spændende plan for hele Veddelevhalvøens udvikling.

    

 OMRÅDET OMKRING LANDSBYEN

Ikke mange hundrede meter fra landsbyen ligger Vigen Strandpark, som har fået det blå flag, som betyder rent badevand.

Roskilde Camping ligger lige ned til Vigen Strandpark og ikke mange meter herfra ligger Restaurant Vigen,  Restauranten ligger med pragtfuld udsigt over fjorden og ind over byen.

I

VEDDELEVHALVØEN

Veddelev Landsby er den gamle del af halvøen.

Den nye del af Veddelev ligger mellem den gamle landsby og Roskilde fjord.

Veddelevhalvøen har også en meget populær lystbådehavn, hvor der er stor aktivitet.