Velkommen

Velkommen

Velkommen til vores dejlige lille landsby, som for os der bor her, er et pragtfuldt sted. Veddelev Landsby har et velbevaret hyggeligt landsbyudtryk, og er i dag en stille by, der i takt med udviklingen i samfundet har skiftet karakter, fra engang at være en landsby med 2 købmænd og en bager til nu at være en mere stille by, hvor livet leves ved vandet, tæt på byen - og alligevel på landet.

 

I 1978 stiftede en kreds af beboere Veddelev Landsbylaug. Landsbylaugets formål er at bevare og styrke miljøet og fællesskabet i Veddelev Landsby. Det gør vi dels ved at værne om landsbyens udtryk og kvaliteter i samspillet mellem de enkelte bygninger, haver og de omliggende arealer, dels ved at styrke og udvikle det menneskelige fællesskab i landsbyen, for at skabe den bedst mulige trivsel for landsbyens beboere.

 

Landsbylauget er i kraft af det store medlemstal landsbyens talerør overfor Roskilde Kommune, og har i årenes løb bl.a. samarbejdet omkring udformningen af den nuværende bevarende lokalplan for Veddelev Landsby - Lokalplan 179 - samt buslinjens ruteføring. Der er løbende brug for dialog med hinanden og med vores omverden, og det sørger Veddelev Landsbylaug for sker.


Vi håber, vi har vakt din interesse for at blive medlem af Veddelev Landsbylaug. Medlemsskabet er frivilligt, men vi har brug for din støtte og dit medlemskab for fortsat at stå som et stærkt talerør overfor bl.a. Roskilde Kommune.


Du kan finde mere information om Veddelev Landsby og området her:


Veddelevs historie - Landsbyens og områdets historie og links til aktiviteter i området

Lokalplan for Veddelev Landsby - Lokalplan 179

Lokalplan for Vigen Strandpark og Roskilde Camping - lokalplan 548

Veddelev Borger og Grundejerforening


Veddelev Landsbylaugs Bestyrelse

Veddelev, maj 2020